Rybářské potřeby pro chov ryb

Rybolovné agregáty, Elektrické odpuzovače ryb, Výrobky pro hydrobiologické průzkumy, Technologie pro líhnutí ryb a raků

+420 604 241 254

Vertikální inkubátor jiker

Zařízení umožňuje inkubaci až 250 000 ks jiker lososovitých ryb na 10 vertikálně uložených nerezových aparátech. Líhnutím na inkubátoru lze podstatně snížit ztráty na jikrách oproti klasickým metodám líhnutí na průtočné vodě. Voda v inkubátoru je recirkulována čerpadlem přes UV filtr, který během líhnutí spolehlivě ničí všechny původce chorob, mikroorganismy a plovoucí řasy s maximální účinností. UV filtr přitom nepropouští přes trubici do okolí žádné UV záření, nevyvíjí ozón a jeho konstrukce odpovídá podmínkám pro krytí IP 64 /chráněný před stříkající vodou/. Jedná se o značkový přístroj vyráběný německou firmou HW WIEGANDT, schválený pro prodej v České republice.

Čerpadlo, UV zářič, topení

Inkubátor je vybaven mikroprocesorem s digitálním ukazatelem teploty vody v systému, který současně spíná topné těleso dle teploty nastavené do paměti. Přihříváním vody tak lze, pokud je to žádoucí, urychlit inkubaci jiker dle vlastní potřeby. Přístroj současně indikuje svítící diodou činnost topného tělesa.

Čerpadlo, UV zářič

Voda v inkubátoru je recirkulována čerpadlem přes UV filtr, který během líhnutí spolehlivě ničí všechny původce chorob, mikroorganismy a plovoucí řasy s maximální účinností.UV filtr přitom nepropouští přes trubici do okolí žádné UV záření, nevyvíjí ozón a jeho konstrukce odpovídá podmínkám pro krytí IP 64 /chráněný před stříkající vodou/. Jedná se o značkový přístroj vyráběný německou firmou HW WIEGANDT, schválený pro prodej v České republice.


Aparáty s jikrami jsou umístěny výsuvně v nosném rámu vertikálně nad sebou. Voda protéká přes aparáty /spodní proudění/ do společné sběrné vany, opatřené přepadem, topným tělesem, čidlem teploty a sedimentační přepážkou. Při kontrole nebo odsávání uhynulých jiker lze aparát vysunout na vodících lištách do prostoru pod zářivková svítidla. Jikry jsou pak dobře přístupné a viditelné. V horní části rámu inkubátoru je samostatný kulový ventil na seřízení průtoku recirkulované vody a další ventil na seřízení průtoku vody, kterou dopouštíme do systému zvenčí. Dopouštění vody do systému zajišťuje jednak obměnu vody, nahrazuje ztrátu vody odpařením a současně může např. při výpadku elektrické sítě nahradit recirkulaci trvalým průtokem.

Na boční straně inkubátoru je rozvodná skříň s ovládacími prvky, jističi a digitálním ukazatelem teploty. Všechny elektrické komponenty mají odpovídající krytí a jištění pro daný provoz. Inkubátor musí být rovněž uzemněn.

Rám inkubátoru, vložky aparátů a všechny ostatní kovové části jsou zhotoveny z nerezavějící potravinářské oceli. Vany aparátů a vodoinstalační prvky jsou z plastu, ventily jsou kulové, nerezové.

Výrobek splňuje požadavky stanovené v Evropské směrnici pro elektrická zařízení nízkého napětí 2006/95/EC (odpovídá NV č.616/2006Sb.)

Technické informace
 • podstatné snížení ztrát na jikrách (až 75%)
 • minimální plocha pro instalaci celého zařízení (1m2)
 • minimální spotřeba vody
 • významně snižuje nutnost používání profylaktických i terapeutických přípravků
 • v praxi se inkubátory využívají více než 10 let
 • nemá žádný vliv na genetiku ryb
 • dlouhodobá životnost a spolehlivost
 • malý příkon el. energie
 • jednoduchá obsluha
 • rozměry: 750 x 800 x 2000 mm
 • hmotnost bez vody: 80 kg

Chci zaslat více informací o výrobku