Rybářské potřeby pro chov ryb

Rybolovné agregáty, Elektrické odpuzovače ryb, Výrobky pro hydrobiologické průzkumy, Technologie pro líhnutí ryb a raků

+420 604 241 254

Ovládací skříň typ NB 160 pro elektrocentrálu Honda

Ovládací skříň je vhodná pro malé a střední toky s hloubkou do 2m a vodivostí lovného prostředí 50-1500 µS. Je rovněž vybavena voltmetrem a ampérmetrem. Ovládací skříň pro rybolov je napájená ze zásuvky 230V elektrocentrály. Rozsah výstupního napětí 350-650V, regulace výkonu a modulace pulsů.

Výrobek splňuje požadavky stanovené v Evropské směrnici pro elektrická zařízení nízkého napětí 2006/95/EC (odpovídá NV č.168/1997Sb. ve znění NV č.281/2000Sb.) a z hlediska elektromagnetické kompatibility 2004/108/EC (odpovídá NV č.616/2006 Sb.)

Ovládací skříň je určena pouze pro provoz v součinnosti s elektrocentrálou. Nesmí být připojena do elektrovodné sítě - hrozí nebezpečí úrazu el.proudem a zničení přístroje.
( ČSN 33 2000-4-41).

Technické informace
  • Výstupní napětí (špičkové hodnoty): 300-600V
  • Výstupní proud (špičkové hodnoty): max. 6A (v závislosti na lovném prostředí)
  • Frekvence pulsů: 50Hz
  • Tvar pulsu: strmá náběžná hrana, exponenciální doběh.
  • Pojistka: 2,5A
  • Stupeň krytí: IP44
Dokumenty ke stažení
Dokumenty ke stažení

Chci zaslat více informací o výrobku