Rybářské potřeby pro chov ryb

Rybolovné agregáty, Elektrické odpuzovače ryb, Výrobky pro hydrobiologické průzkumy, Technologie pro líhnutí ryb a raků

+420 604 241 254

Ovladací skříň typ BMA PLUS pro elektrocentralu Honda.

Ovládací skříň je vhodná pro malé a střední toky s hloubkou do 1,5m a vodivostí lovného prostředí 100-1500 µS. Je rovněž vybavena voltmetrem a ampérmetrem. Ovládací skříň pro rybolov je napájená ze zásuvky 230V elektrocentrály. Rozsah výstupního napětí 300-600V, plynulá regulace výkonu. Výrobek splňuje požadavky stanovené v Evropské směrnici pro elektrická zařízení nízkého napětí 2006/95/EC (odpovídá NV č.168/1997Sb. ve znění NV č.281/2000Sb.) a z hlediska elektromagnetické kompatibility 2004/108/EC (odpovídá NV č.616/2006 Sb.) Ovládací skříň je určena pouze pro provoz v součinnosti s elektrocentrálou. Nesmí být připojena do elektrovodné sítě - hrozí nebezpečí úrazu el.proudem a zničení přístroje. ( ČSN 33 2000-4-41).

Chci zaslat více informací o výrobku