Rybářské potřeby pro chov ryb

Rybolovné agregáty, Elektrické odpuzovače ryb, Výrobky pro hydrobiologické průzkumy, Technologie pro líhnutí ryb a raků

+420 604 241 254

Elektronická zábrana typ Elza 4

Zařízení slouží k omezení migrace ryb do prostoru, kde je jejich pobyt nežádoucí (vstupy do malých vodních elektráren, čerpacích stanic a rybochovných zařízení). Napájení ze zdroje napětí 230V.Vyrábí se pro 37 elektrod (šířka zahrazeného prostoru cca 18 m, vzdálenost jednotlivých elektrod mezi sebou je 0,3 - 0,5m).

Elektronická zábrana sestává z těchto prvků:
-přístroj ELZA3-plastová krabice, rozměr 320x245x140mm
-elektrody-nerezové trubky prům.22x1,5mm délka dle specifikace max.400mm

Přívodní kabel není součástí příslušenství, je nutno ho opatřit dle místních podmínek(vzdálenost přístroje od elektrod). Dopručený typ přívodního kabelu k elektrodám: JZ-500 PUR 20x1 a max. délka cca 60m
Správná volba umítění elektrod má zásadní význam pro dostatečnou účinnost celého zařízení.Pokud jsou elektrody umístěny tak, že neodkloní přirozený tah ryb do jiného prostoru, je učinnost zařízení omezena. Nejvyšší účinnost zařízení lze dosáhnout, jsou-li elektrody přímo na vtokové části náhonu (přivaděče) k MVE. Zde může ryba včas zareagovat na elektrické pole a pokračovat v migraci hlavním tokem.
Možnosti instalace elektrod:
a) zavěšením na lanko, jsou opatřeny závěsnými oky.
b) k předem instalovanému kotvícímu profilu umístěnému na dně přivaděče a opatřit je plastovými plováky. Elektrody jsou pak nadnášena plováky. V případě větších plovoucích předmětů nehrozí jejich zničení. Tento způsob uchycení elektrod je z hlediska účinnosti zařízení nejlepší, neboť zajišťuje stálé elektrické pole zejména u dna přivaděče, kde se ryby vyskytují a probíhá jejich migrace.
c) do pomocného rámu, kde jsou, musí být v místě styku s rámem izolovány, aby nedocházelo ke zkratu mezi elektrodami.

Výrobek splňuje požadavky stanovené v Evropské směrnici pro elektrická zařízení nízkého napětí 2006/95/EC (odpovídá NV č.168/1997Sb. ve znění NV č.281/2000Sb.) a z hlediska elektromagnetické kompatibility 2004/108/EC (odpovídá NV č.616/2006 Sb.)

Technické informace
  • Napájecí napětí: 12Vss
  • Napájecí proud: < 2A
  • Energie výboje: 0,053 J
  • Příkon: < 20 W
  • Špičkové napětí na výstupu: 325V
  • Doba prodlevy mezi pulsy: 0,1sec.
  • Frekvence pulsů: 18Hz
Dokumenty ke stažení
Dokumenty ke stažení

ELZA4-37(268)navod.pdf
PDF soubor (383.95 KB)

Chci zaslat více informací o výrobku