Rybářské potřeby pro chov ryb

Rybolovné agregáty, Elektrické odpuzovače ryb, Výrobky pro hydrobiologické průzkumy, Technologie pro líhnutí ryb a raků

+420 604 241 254

Elektronická zábrana typ Elza 2

Zařízení slouží k omezení migrace ryb do prostoru, kde je jejich pobyt nežádoucí (vstupy do malých vodních elektráren, čerpacích stanic a rybochovných zařízení). Napájení ze zdroje malého napětí (12V). Vyrábí se pro 13 elektrod (šířka zahrazeného prostoru cca 6 m, vzdálenost jednotlivých elektrod mezi sebou je 0,3 - 0,5m).
Správná volba umítění elektrod má zásadní význam pro dostatečnou účinnost celého zařízení.Pokud jsou elektrody umístěny tak, že neodkloní přirozený tah ryb do jiného prostoru, je učinnost zařízení omezena. Nejvyšší účinnost zařízení lze dosáhnout, jsou-li elektrody přímo na vtokové části náhonu (přivaděče) k MVE. Zde může ryba včas zareagovat na elektrické pole a pokračovat v migraci hlavním tokem.
Elektronická zábrana sestává z těchto prvků:
-přístroj ELZA2-plastová krabice, rozměr 200x150x80mm
-adaptér 12V/1A
-elektrody-trubka nerezová 22x1mm, délka dle specifikace max.2000mm
-vidlice PK27
Přívodní kabel není součástí příslušenství,je nutno ho opatřit dle místních podmínek (vzdálenost přístroje od elektrod). Doporučujeme typ JZ-500 PUR 7(8)x1, max délka 60m.

Výrobek splňuje požadavky stanovené v Evropské směrnici pro elektrická zařízení nízkého napětí 2006/95/EC (odpovídá NV č.168/1997Sb. ve znění NV č.281/2000Sb.) a z hlediska elektromagnetické kompatibility 2004/108/EC (odpovídá NV č.616/2006 Sb.)

Technické informace
  • Napájecí napětí: 10 - 15Vss nebo 6 -12Vst, 50Hz
  • Napájecí proud: 600mA max.
  • Energie výboje: 0,053 J
  • Příkon: 7W
  • Špičkové napětí na výstupu: 325V
  • Doba prodlevy mezi pulsy: 0,1sec.
  • Frekvence pulsů: 10Hz
Dokumenty ke stažení
Dokumenty ke stažení

ELZA2-13navod.pdf
PDF soubor (368.04 KB)

Chci zaslat více informací o výrobku