Rybářské potřeby pro chov ryb

Rybolovné agregáty, Elektrické odpuzovače ryb, Výrobky pro hydrobiologické průzkumy, Technologie pro líhnutí ryb a raků

+420 604 241 254

Ekmanův drapák

Pro odběr vzorků makrozoobentosu, vhodný k odběru kvalitativních a kvantitativních vzorků z bahnitého dna a jemného šterku.

Drapák se připraví roztažením čelistí a připevněním uvolňovacího mechanismu.Spustí se zvolna ke dnu, aby nedošlo ke zvíření sedimentu dna a pevně se zarazí do vzorkovaného místa. Poté se uvolní čelisti a vzorkovač se okamžitě vytáhne a vzorek se převede do velké nádoby.

Chci zaslat více informací o výrobku